خدمات ما

همراه مطمئن شما در توسعه اقتصادی و فناوری

آندیا خدمات گوناگونی را به افراد، سازمان و تمامی افرادی در سطح جهان ارایه میدهد. با آندیا آگاهانه تر سرمایه گذاری کنید، ثروت خود را افزایش دهید، توسعه یابید و با دانش روز هوش مصنوعی همگام باشید.

FinGov

فناوری های مالی سازمانی

AI-and-Machine-Learning-In-FinTech

هوش مصنوعی در فینتک

FinancialAdvi

مشاوره مالی و سرمایه گذاری

FinancialMar.

بازارهای مالی

Mask-Group-41@2x-min

آموزش

Tech

توسعه فناوری

خدمات  ویژه‌ی ما

خدمات خصوصی شرکت ما

برنامه‌ریزی مالی

خدمات فناوری

توسعه کسب و کار

آندیا برای سرمایه گذاری در بازارهای مالی جهانی، ارایه مشاوره مالی، ارایه راهکارهای مالی توسعه کسب و کار، سرمایه گذاری بین المللی در کنار شما می باشد. آندیا میتواند در بازارهای مالی نوین، تمامی بازارهای رایج و همچنین ارایه راهکارهای بهبود درآمد و توسعه همراه مطمئن شما باشد. گروه فناوری های مالی آندیا با تکیه بر تیم اقتصادی و فناوری های هوش مصنوعی خود در کنار شماست تا با توسعه جهانی کسب و کار خود و راهکاری مالی خود را به سطحی جدید ارتقا دهید.

finser